Uchwały RMP - Sieć publicznych szkół podstawowych i granice ich obwodów

  • Uchwała Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.
    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

  • Uchwała Nr 579/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013 r.
    w sprawie zmiany uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713