Wybrane kontakty

  • DYREKTOR
Maciej Krzemiński | 24 364 59 64 | maciej.krzeminski@zjoplock.pl | pokój 323 A
 

  • ZASTĘPCA DYREKTORA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska | 24 364 59 64 | halina.rycharska@zjoplock.pl | pokój 323 B
     
  •  ZASTĘPCA DYREKTORA
 Małgorzata Rutecka | 24 364 59 64 | malgorzata.rutecka@zjoplock.pl | pokój 321
 
  • KIEROWNICY
Dział finansowo-księgowy ds.szkół podstawowych, gimnazjów i likwidatury
Agata Żelechowska | agata.zelechowska@zjoplock.pl | 24 364 59 70 | pokój 313

Dział finansowo-księgowy ds. ZJO, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, zespołów szkół i szkół specjalnych
Ewa Łukaszewska | ewa.lukaszewska@zjoplock.pl | 24 364 59 70 | pokój 313
 
Dział finansowo-księgowy ds. przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Marzena Tomaszewska | marzena.tomaszewska@zjoplock.pl | 24 364 59 69 | pokój 320
 
Dział płac
Andrzej Jankowski | andrzej.jankowski@zjoplock.pl | 24 364 59 90 | pokój 319 B

Dział pomocy materialnej i administracji
Małgorzata Rzeszotarska | malgorzata.rzeszotarska@zjoplock.pl | 24 364 59 50 | pokój 304

Dział analiz, IT i MKZP

Cezary Walta | cezary.walta@zjoplock.pl | 24 364 59 80 | pokój 301
 
 
  • INNE STANOWISKA
prowadzenie spraw związanych z sekretariatem ZJO
Maria Wilczyńska| sekretariat@zjoplock.pl | 24 364 59 64 | pokój 323
 
obsługa administracyjno - finansowa programów stypendialnych, wykonywanie całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom i słuchaczom na podstawie Ustawy o systemie oświaty
Dział stypendiów
Monika Pilichowska | monika.pilichowska@zjoplock.pl | 24 364 59 50 | pokój 304
 
prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych obsługiwanych przez ZJO, organizowanie szkoleń, instruktaż w zakresie spraw kadrowych, sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia, projekty aktów wewnątrz zakładowych, porady kadrowe dla placówek oświatowych
Kadry
Agnieszka Żaglewska | agnieszka.zaglewska@zjoplock.pl | 24 364 59 97 | pokój 304
 
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy miejskich przedszkoli, żłobków i Zarządu Jednostek Oświatowych, poradnictwo w sprawach z zakresu bhp (pozostałych placówek oświatowych)
BHP
Patryk Panek | patryk.panek@zjoplock.pl | 609 605 713 | pokój 316

obsługa prawna
Roman Wróblewski | radcaprawny@zjoplock.pl | 24 364 59 79 | pokój 317 | środa 8:30 – 12:30
 
obsługa administracyjna dotowania szkół publicznych i niepublicznych; planowanie środków finansowych szkół publicznych i niepublicznych;  weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna
Dział analiz, IT i MKZP 
Olga Zajączkowska | olga.zajaczkowska@zjoplock.pl | 24 364 59 81 | pokój 301
 
umowy; faktury dotyczące wynajmowania lokali w obiektach oświatowych; weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna; przyjmowanie, weryfikacja i scalanie danych dotyczących Systemu Informacji Oświatowej
Dział analiz, IT i MKZP
Jolanta Filant | jolanta.filant@zjoplock.pl | 24 364 59 82 | pokój 301
 
obsługa informatyczna Zarządu Jednostek Oświatowych; administrowanie stronami internetowymi: ZJO, Płocki Portal Oświatowy, BIP oraz płocka platforma zarządzania oświatą "e-Oświata"
Dział analiz, IT i MKZP
Informatyk | informatyk@zjoplock.pl | 24 364 59 98 | pokój 314

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713