Kontakt

Krzemiński Maciej
dyrektor | 24 364 59 64 | maciej.krzeminski@zjoplock.pl | pokój 327 A

Rycharska Halina
zastępca dyrektora główny księgowy | 24 364 59 64 | halina.rycharska@zjoplock.pl | pokój 327 B
 
Małgorzata Rutecka
zastępca dyrektora | 24 367 89 30 | malgorzata.rutecka@zjoplock.pl | pokój 325

 
  • sekretariat | sekretariat@zjoplock.pl
Maria Wilczyńska
referent | maria.wilczynska@zjoplock.pl | 24 364 59 64 | pokój 327
 

  • dział księgowości | ksiegowosc@zjoplock.pl
Żelechowska Agata
kierownik | 24 364 59 70 | agata.zelechowska@zjoplock.pl | pokój 315
 
Łukaszewska Ewa
kierownik | 24 364 59 66 | ewa.lukaszewska@zjoplock.pl | pokój 315

Marzena Tomaszewska
kierownik | marzena.tomaszewska@zjoplock.pl | 24 367 89 40 | pokój 324
 
Czachorowska Jadwiga
księgowa | 24 364 59 41 | jadwiga.czachorowska@zjoplock.pl | pokój 309
 
Pawlak Iwona
księgowa | 24 364 59 42 | iwona.pawlak@zjoplock.pl | pokój 309
 
Olczak Andżelika
księgowa | 24 364 59 43 | andzelika.olczak@zjoplock.pl | pokój 309
 
Boros-Wincenciak Ewa
księgowa | 24 364 59 44 | ewa.boros@zjoplock.pl | pokój 310
 
Sadkowska Magdalena
księgowa | 24 364 59 46 | magdalena.sadkowska@zjoplock.pl | pokój 310
 
Cieślak Teresa
starszy specjalista | 24 367 89 45 | teresa.cieslak@zjoplock.pl | pokój 310
 
Rosiak Anna
księgowa | 24 367 89 47 | anna.rosiak@zjoplock.pl | pokój 311
 
Jakubowska Iwona
księgowa | 24 367 89 48 | iwona.jakubowska@zjoplock.pl | pokój 311
 
Dymek Katarzyna
księgowa | 24 367 89 49 | katarzyna.dymek@zjoplock.pl | pokój 311
 
Grabowska Ewa
starsza księgowa | 24 364 59 76 | ewa.grabowska@zjoplock.pl | pokój 322
 
Anna Kania
księgowa | 24 364 59 78 | anna.kania@zjoplock.pl | pokój 322
 
Bronikowska Beata
księgowa | 24 364 59 75 | beata.bronikowska@zjoplock.pl | pokój 312

Krupiński Marcin
księgowy | 24 364 59 77 | marcin.krupinski@zjoplock.pl | pokój 312

Gawlik Sylwia
księgowa | 24 364 59 85 | sylwia.gawlik@zjoplock.pl | pokój 320
 
Makomaska Elżbieta
księgowa | 24 364 59 69 | elzbieta.makomaska@zjoplock.pl | pokój 320
 
Kachniewska Magdalena
księgowa | 24 364 59 83 | magdalena.kachniewska@zjoplock.pl | pokój 321

Mazurek Magdalena
księgowa | 24 364 59 84 | magdalena.mazurek@zjoplock.pl | pokój 321

Betkowska Magdalena
księgowa | 24 364 59 74 | magdalena.betkowska@zjoplock.pl | pokój 314
 
Walczak Nina
księgowa | 24 364 59 72 | nina.walczak@zjoplock.pl | pokój 314
 
Wajszczak Renata
księgowa | 24 364 59 73 | renata.wajszczak@zjoplock.pl | pokój 314
 
Padzik Aleksandra
księgowa | 24 364 59 67 | aleksandra.padzik@zjoplock.pl | pokój 313
 
Błaszczak Agnieszka
księgowa | 24 364 59 68 | agnieszka.blaszczak@zjoplock.pl | pokój 313
 
Bogucka Iza
księgowa | 24 364 59 65 | iza.bogucka@zjoplock.pl | pokój 313
 
Woźniak Barbara
starszy specjalista | 24 364 59 53 | barbara.wozniak@zjoplock.pl | pokój 303
 
Lewandowska Mariola
starszy inspektor | 24 364 59 56 | mariola.lewandowska@zjoplock.pl | pokój 329
 
Zarzycka Joanna
inspektor | 24 364 59 57 | joanna.zarzycka@zjoplock.pl | pokój 302
 
Kicińska Jolanta
inspektor | 24 364 59 58 | jolanta.kicinska@zjoplock.pl | pokój 302
 
Kozakiewicz Eliza
księgowa | 24 364 59 62 | eliza.kozakiewicz@zjoplock.pl | pokój 302
 
Żdan Małgorzata
starszy specjalista | 24 364 59 55 | malgorzata.zdan@zjoplock.pl | pokój 329 A
 
Przybyszewska Anna
starszy specjalista | 24 364 59 54 | anna.przybyszewska@zjoplock.pl | pokój 329
 
 
  • dział płac | place@zjoplock.pl 
Jankowski Andrzej
kierownik | 24 364 59 90 | andrzej.jankowski@zjoplock.pl | pokój 323
 
Czyżykowska Dorota
podinspektor | 24 364 59 86 | dorota.czyzykowska@zjoplock.pl | pokój 308
 
Kulińska Katarzyna
specjalista | 24 364 59 87 | katarzyna.kulinska@zjoplock.pl | pokój 308
 
Zagórska Małgorzata
starszy inspektor | 24 364 59 88 | malgorzata.zagorska@zjoplock.pl | pokój 305
 
Zalewska Urszula
specjalista | 24 364 59 89 | urszula.zalewska@zjoplock.pl | pokój 305
 
Koper Anna
podinspektor | 24 364 59 92 | anna.koper@zjoplock.pl | pokój 305

Kowalska Małgorzata
specjalista | 24 367 89 39 | malgorzata.kowalska@zjoplock.pl | pokój 307
 
Buczkowska Agata
referent | 24 367 89 38 | agata.buczkowska@zjoplock.pl | pokój 307
 
Aftańska Bożena
starszy specjalista | 24 364 59 91 | bozena.aftanska@zjoplock.pl | pokój 306
 
Zielińska Grażyna
specjalista | 24 364 59 94 | grazyna.zielinska@zjoplock.pl | pokój 306
 
Pankowska Hanna
specjalista | 24 364 59 95 | hanna.pankowska@zjoplock.pl | pokój 306
 
Krzębka Agnieszka
starszy inspektor | 24 364 59 96 | agnieszka.krzebka@zjoplock.pl | pokój 308

 
  •  dział analiz, IT i MKZP

Walta Cezary
kierownik | 24 364 59 80 | cezary.walta@zjoplock.pl | pokój 301

Zajączkowska Olga
analizy | specjalista | 24 364 59 81 | olga.zajaczkowska@zjoplock.pl | pokój 301

Filant Jolanta
analizy |specjalista | 24 364 59 82 | jolanta.filant@zjoplock.pl | pokój 301

Nowicki Jakub
IT | informatyk | 24 364 59 98 | jakub.nowicki@zjoplock.pl | pokój 316
 
Dominiak Krystyna
MKZP | Inspektor | 24 364 59 59 | krystyna.dominiak@zjoplock.pl | pokój 328
 
Ciesielska Jadwiga
MKZP | Starszy Specjalista| 24 364 59 61 | jadwiga.ciesielska@zjoplock.pl | pokój 328

 

  • dział pomocy materialnej i administracji | stypendia@zjoplock.pl

Rzeszotarska Małgorzata
kierownik | 24 364 59 50 | malgorzata.rzeszotarska@zjoplock.pl | pokój 304

Pilichowska Monika
inspektor | 24 364 59 51 | monika.pilichowska@zjoplock.pl | pokój 304
 
Dutkiewicz Paweł
archiwista |  24 367 89 35  |  pawel.dutkiewicz@zjoplock.pl | pokój 318

 

  • kadry | kadry@zjoplock.pl

Żaglewska Agnieszka
specjalista | 24 364 59 97 | agnieszka.zaglewska@zjoplock.pl | pokój 304

 

  • BHP | bhp@zjoplock.pl
Panek Patryk
inspektor | 609 605 713 | 24 367 89 35 | patryk.panek@zjoplock.pl | pokój 318

 

  • radca prawny | radcaprawny@zjoplock.pl
Wróblewski Roman
radca prawny | 24 364 59 79 | roman.wroblewski@zjoplock.pl | pokój 319

środa 8:30 – 12:30

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713