Dokumenty - Stypendia Miejskie


  • lista stypendystów wrzesień 2017 - styczeń 2018

  • lista osób, które nie otrzymały stypendium dostępna w Dziale Pomocy Materialnej i Administracji ZJO pok. 304 lub pod nr tel. 354-59-50 lub w sekretariacie szkoły

  • uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium powinni dostarczyć do 5 września br. do Działu Pomocy Materialnej i Administracji zaświadczenie o kontynuacji nauki w nowej szkole

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713