Dokumenty - Stypendia Miejskie

 

UWAGA !!!

NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

 

  • lista stypendystów I - VI.2020 - dostępna po 25 marca 2020 roku
  • lista osób, które nie otrzymały stypendium dostępna w Dziale Pomocy Materialnej i Administracji ZJO pok. 304 lub pod nr tel. 364-59-50 lub 364-59-51

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713