Stypendia Unijne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- najlepsza inwestycja w człowieka
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia, i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, którzy spełnią założenia Regulaminu.
 
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018 na obszarze Województwa Mazowieckiego przez:

Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Kontakt tel: 22/59-79-449       22/59-79-442
                 22/59-79-435       22/59-79-447
                 22/59-79-430       22/59-79-413

Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia, i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matemetyki i przedsiębiorczości. Stypendium udzielone zostanie na okres 10 miesięcy, tj.: od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, zaś jego łączna kwota wyniesie 4.500 zł, czyli 450 zł miesięcznie.
Wniosek o przyznanie stypendium składany będzie w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 - termin naboru będzie dostępny na poniższej stronie internetowej.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela-opiekuna stypendysty, zatrudnionego w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc uczniowi w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów wraz z obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 Regulaminem zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.stypendia.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713