Dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) Miasto Płock obowiązane jest do zwrotu kosztów dowozu:
- dzieci niepełnosprawnych pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- uczniów do najbliższej szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Jednostek Oświatowych pokój numer 301 w godzinach 8.00-15.00 tel. 24 364 59 82.
Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713