Uchwały RMP - Administracja i obsługa

Archiwum

Uchwała Nr 349/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dn. 27 maja 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.


Uchwała Nr 265/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.


Uchwała Nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.
Załącznik do uchwały


Uchwała Nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.
Załącznik do uchwały

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713