Uchwały RMP - Umowy, porozumienia

     Umowy
 • Uchwała Nr 846/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 r.
  w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2014 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.
 • Uchwała Nr 635/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2013 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.
 • Uchwała Nr 424/XXVI/12 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2012 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.

 • Uchwała Nr 405/XXV/12 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713