MKZP

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa działa nieprzerwalnie od wczesnych lat 50 XX wieku. Powołana została do życia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, by nieść pomoc finansową w środowisku oświatowym.

Przez długie lata działała w siedzibie ZNP w „Domu Władysława Broniewskiego” przy ul. Kościuszki 24.
Obecnie mieści się przy Zarządzie Jednostek Oświatowych JB w Płocku przy ul. 3 Maja 16.
Co miesiąc udziela pomocy finansowej, przyznając na dogodnych warunkach (bez oprocentowania) pożyczki ratalne ok. 100 członkom kasy.
Najniższa pożyczka udzielana przez obecną MKZP PO to 600 zł. najwyższa 30 000 zł. Dzielone są na dogodną ilość rat zgodnie z ustaloną przez Zarząd MKZP tabelą:
Wysokości pożyczek

UWAGA !! Od dnia 13.01.2023 roku obowiązują nowe druki, które zostały opublikowane w zakładce MKZP

Pożyczki z wniosków złożonych po 20 -tym dniu każdego miesiąca,  będą uruchamiane w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

W czwartki w godz. 16.00 – 17.00 odbywają się posiedzenia Zarządu MKZP, który zatwierdza  wnioski na pożyczkę, przyjmuje nowych członków oraz opracowuje wnioski o skreślenie i zwrot wkładów.  W tym dniu rozstrzygane są też wyjątkowe sytuacje członków kasy.
MKZP Pracowników Oświaty urzęduje w godzinach:
  • poniedziałek - piątek |8:00  -  15:00
  • czwartek | 09:00  -  17:00

W miesiącach czerwiec – sierpień  MKZP Pracowników Oświaty urzęduje w godzinach:

  • poniedziałek - piątek | 8:00  -  15:00
  • czwartek | 9:00  -  17:00

kontakt:

  • Iwona Pakuła-Gralak | pok. 312 | 24 364 59 61
  • Sylwia Kamińska  | pok. 312 |
  • Andżelika Olczak  | pok. 328 |
  • mkzp@zjoplock.pl

Indywidualne wpłaty można kierować do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na rachunek bankowy prowadzony przez:

PKO BP II O/PŁOCK
03 1020 3974 0000 5002 0002 4109

Szanowni Państwo,

w dniu 20.10.2022 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej uchwalono zmianę kwoty wpisowego oraz minimalnej comiesięcznej składki.

Od 01.01.2023 wpisowe będzie wynosić 50 zł, minimalna kwota składki również 50 zł.

W związku z reorganizacją pracy MKZP w Płocku od dnia 16.01.2023 r. obsługa została przeniesiona do pok. 312 , 328 - III piętro

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713