MKZP

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa działa nieprzerwalnie od wczesnych lat 50 XX wieku. Powołana została do życia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, by nieść pomoc finansową w środowisku oświatowym.

Przez długie lata działała w siedzibie ZNP w „Domu Władysława Broniewskiego” przy ul. Kościuszki 24.
Obecnie mieści się przy Zarządzie Jednostek Oświatowych JB w Płocku przy ul. 3 Maja 16.
Co miesiąc udziela pomocy finansowej, przyznając na dogodnych warunkach (bez oprocentowania) pożyczki ratalne ok. 100 członkom kasy.
Najniższa pożyczka udzielana przez obecną MKZP PO to 500 zł. najwyższa 25 000 zł. Dzielone są na dogodną ilość rat zgodnie z ustaloną przez Zarząd MKZP tabelą:
Wysokości pożyczek
W czwartki w godz. 16.00 – 18.00 odbywają się posiedzenia Zarządu MKZP, który zatwierdza  wnioski na pożyczkę, przyjmuje nowych członków oraz opracowuje wnioski o skreślenie i zwrot wkładów.  W tym dniu rozstrzygane są też wyjątkowe sytuacje członków kasy.

Ponadto informujemy, że w związku z wywołanymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, posiedzenia Zarządu MKZP mogą odbywać się 2 razy w miesiącu.

MKZP Pracowników Oświaty urzęduje w godzinach:
  • poniedziałek - piątek | 7:30  -  15:00
  • czwartek | 7:30  -  18:00

kontakt:

  • Paweł Dutkiewicz | pok. 328 | 24 364 59 59
  • Iwona Pakuła | pok. 328 | 24 364 59 61
  • mkzp@zjoplock.pl

Indywidualne wpłaty można kierować do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na rachunek bankowy prowadzony przez:

PKO BP II O/PŁOCK
03 1020 3974 0000 5002 0002 4109

Od dnia 22 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wprowadzamy rotacyjny system organizacji pracy, tj. system przemiennej pracy zdalnej i stacjonarnej. Pracownicy zostali podzieleni na dwie niekontaktujące się bezpośrednio grupy, z których każda co drugi dzień wykonuje pracę na przemian zdalną w domu lub stacjonarną na miejscu w siedzibie ZJO.

Kontakt telefoniczny z pracownikami realizowany będzie w sposób dotychczasowy tj. poprzez numery stacjonarne. Podczas wykonywania pracy zdalnej przez danego pracownika, połączenie telefoniczne zostanie przekierowane po 4 sygnałach na zewnętrzny numer telefonu. W związku z powyższym prosimy o nierozłączanie się i dłuższe oczekiwanie na połączenie.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713