MKZP - Informacje o działalności

 • 11 kwietnia 2014 r. - w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Płocku odbyło się zebranie sprawozdawcze z udziałem delegatów wszystkich placówek mających członków w MKZP PO w Płocku oraz przedstawicieli organizacji związkowych i dyrektora ZJO JB w Płocku.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytała Prezes Kasy P. Renata Dziublińska.
  Paweł Rogulski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności w/w Komisji.Omówiono bieżące sprawy dotyczące pracy Kasy i członków.
  Do przedstawionych sprawozdań nie było  zastrzeżeń i zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów.
 • 11 kwietnia 2013 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Płocku odbyło się Roczne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem delegatów wszystkich placówek mających członków w MKZP PO w Płocku oraz przedstawicieli organizacji związkowych i dyrektora ZJO JB w Płocku.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytała Prezes Kasy P. Renata Dziublińska.
  Paweł Rogulski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności w/w Komisji.Omówiono bieżące sprawy dotyczące pracy Kasy i członków.
  Do przedstawionych sprawozdań nie było  zastrzeżeń i zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów.
 • 15 marca 2012 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej odbyło się jednocześnie Walne Zebranie Wyborcze członków MKZP PO wraz ze Sprawozdawczym za rok 2011.
  Powołano nowy Zarząd  MKZP PO i Komisję Rewizyjną.
  Przyjęto uchwałę o zmianie wysokości wkładów od maja 2012r na 30zł.
  Odczytano sprawozdanie z działalności MKZP PO oraz protokół Komisji Rewizyjnej MKZP PO za okres kadencji  01.01.2011-31.12.2012
 • 18 marca 2010 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Płocku odbyło się zebranie sprawozdawcze  z udziałem delegatów wszystkich  placówek mających członków w MKZP  PO w Płocku oraz przedstawicieli organizacji związkowych  i dyrektora ZJO-JB w Płocku.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu  odczytała Kol. Renata Dziublińska.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rogulski przedstawił sprawozdanie z działalności w/w Komisji.
  Do przedstawionych sprawozdań nie było zastrzeżeń i zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów
 • 26 lutego 2009 r. - w III Liceum Ogólnokształcącym odbyło się zebranie sprawozdawcze z udziałem delegatów wszystkich placówek mających członków w MKZP PO w Płocku oraz przedstawicieli organizacji związkowych i dyrektora ZJO JB w Płocku.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytała Kol. Beata Pacek.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności w/w komisji.Do przedstawionych sprawozdań nie było zastrzeżeń i zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów.
 • 23 października 2008 r. - w III Liceum Ogólnokształcącym odbyło się zebranie sprawozdawcze w obecności przedstawicieli związków zawodowych:
  NSZZ Solidarność - Marka Krysztofiaka
  ZNP - Stanisława Nisztoraoraz
  członków Komisji Rewizyjnej działającej przy MKZP.
  Prezes Zarządu Renata Dziubińska odczytała sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rogulski odczytał protokół z kontroli funkcjonowania Kasy.
  Omówiono bieżące sprawy dotyczące pracy Kasy i członków.
 • W dniu 24 października 2007 r. w Auli III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kasy - członków MKZP, podczas którego przyjęto:
  Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia zasad udzielania zapomóg członkom MKZP PO
  Uchwałę nr 2 w sprawie powołania Zarządu MKZP PO
  Uchwałę nr 3 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej MKZP PO
 • W dniu 30 maja 2007 r. w Auli III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kasy - członków MKZP, podczas którego uchwalono Statut MKZP PO w Płocku.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713