Wybrane kontakty

  • DYREKTOR
Maciej Krzemiński | 24 364 59 64 | maciej.krzeminski@zjoplock.pl | pokój 327 A
 

  • ZASTĘPCA DYREKTORA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka | 24 364 59 60 | 539-196-471 |
malgorzata.rutecka@zjoplock.pl | pokój 325
 
  •  ZASTĘPCA DYREKTORA
Aleksandra Jadczak | 24 367 89 30 | aleksandra.jadczak@zjoplock.pl | pokój 327 B
 
  • KIEROWNICY
Dział finansowo-księgowy ds.szkół podstawowych i likwidatury
Agata Żelechowska | agata.zelechowska@zjoplock.pl | 24 364 59 70 | 539-196-470 | pokój 315

Dział finansowo-księgowy ds. ZJO, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, zespołów szkół i szkół specjalnych
Ewa Łukaszewska | ewa.lukaszewska@zjoplock.pl | 24 364 59 66 | 539-196-469| pokój 315
 
Dział finansowo-księgowy ds. przedszkoli
Marzena Tomaszewska | marzena.tomaszewska@zjoplock.pl | 24 367 89 40 | 539-196-472 | pokój 324
 
Dział Finansowo-Księgowy ds żłobków, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Domu Pomocy Społecznej, Izby Wytrzeźwień
Anna Sałkiewicz-Miernik | anna.salkiewicz-miernik@zjoplock.pl | 24 367 89 31 | pokój 309
 
Dział płac
Andrzej Jankowski | andrzej.jankowski@zjoplock.pl | 24 364 59 90 | 609-606-632 | pokój 323

Dział pomocy materialnej i administracji
Małgorzata Rzeszotarska | malgorzata.rzeszotarska@zjoplock.pl | 24 364 59 50 | 539-196-473 | pokój 304

Dział analiz, IT i MKZP

Cezary Walta | cezary.walta@zjoplock.pl | 24 364 59 80 | pokój 301
 
 
  • INNE STANOWISKA
prowadzenie spraw związanych z sekretariatem ZJO
Maria Wilczyńska| sekretariat@zjoplock.pl | 24 364 59 64 | pokój 327
 
obsługa administracyjno - finansowa programów stypendialnych, wykonywanie całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom i słuchaczom oraz świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Dział pomocy materialnej i administracji
Monika Pilichowska | monika.pilichowska@zjoplock.pl | 24 364 59 51 | pokój 304
 
prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek obsługiwanych przez ZJO, organizowanie szkoleń, instruktaż w zakresie spraw kadrowych, sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia, projekty aktów wewnątrz zakładowych, porady kadrowe dla placówek obsługiwanych przez ZJO
Kadry
Monika Jasińska | monika.jasinska@zjoplock.pl | 24 364 59 97 | pokój 304
 
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy miejskich przedszkoli, żłobków i Zarządu Jednostek Oświatowych, poradnictwo w sprawach z zakresu bhp (pozostałych placówek oświatowych)
BHP
Patryk Panek | patryk.panek@zjoplock.pl | 24 367 89 35 | 609-605-713 | pokój 318

obsługa prawna
Sylwia Wochnowicz | radca@zjoplock.pl | 24 364 59 79 | pokój 326 | poniedziałek 10:00 – 15:00, piątek 8:00 - 12:00
 
obsługa administracyjna dotowania szkół publicznych i niepublicznych; planowanie środków finansowych szkół publicznych i niepublicznych;  weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna
Dział analiz, IT i MKZP 
Olga Zajączkowska | olga.zajaczkowska@zjoplock.pl | 24 364 59 81 | 539-196-477 | pokój 301
 
dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych; weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna; przyjmowanie, weryfikacja i scalanie danych dotyczących Systemu Informacji Oświatowej
Dział analiz, IT i MKZP
Jolanta Filant | jolanta.filant@zjoplock.pl | 24 364 59 82 | 539-196-476 | pokój 301
 
obsługa informatyczna Zarządu Jednostek Oświatowych; administrowanie stronami internetowymi: ZJO, Płocki Portal Oświatowy, BIP oraz płocka platforma zarządzania oświatą "e-Oświata"
Dział analiz, IT i MKZP
Michał Rzepczyński | informatyk@zjoplock.pl | 24 364 59 98 | pokój 316
 
Inspektor ochrony danych - szkoły podstawowe, zespoły szkół, licea ogólnokształcące
IOD
Elżbieta Wituska | elzbieta.wituska@zjoplock.pl | 24 367 89 34 | pokój 312
 
Inspektor ochrony danych - żłobki, przedszkola
IOD
Mirella Różycka | mirella.rozycka@zjoplock.pl | 24 367 89 33 | pokój 312
 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713