Dokumenty - płace i kadry

  • Kod wykonywanego zawodu - klasyfikacja zawodów
  • POLSKI ŁAD
        rgp na rok szkolny 2023/2024 - wersja do 20 nauczycieli
        rgp na rok szkolny 2023/2024 - wersja do 40 nauczycieli
        rgp na rok szkolny 2023/2024 - wersja do 80 nauczycieli
        rgp na rok szkolny 2023/2024 - wersja do 120 nauczycieli

 

Deklaracja w sprawie wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK
Deklaracja w sprawie zmiany wysokości wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych Umowach o Prowadzenie PPK
Oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób po 55 r.ż.
 
Wzór klauzuli informacyjnej do deklaracji o rezygnacji z PPK
Wzór klauzuli informacyjnej związanej z obsługą PPK (różne cele)

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713