RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Elżbieta Wituska - Inspektor Danych Osobowych ZJO
e-mail: iod@zjoplock.pl
tel. 24 367 89 34

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZJO - JB
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników ZJO - JB

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713