Dokumenty - Stypendia Płocka szansa edukacyjna

 

  • LISTA STYPENDYSTÓW PSE IX.2023 - I.2024
    dostępna po 15 listopada br.
  • lista osób, którym nie przyznano stypendium - lista dostępna w sekretariacie szkoły lub w ZJO
  • Dział Pomocy Materialnej i Administracji  ZJO dostępny telefonicznie w godz. 8:00 - 12:00 pod nr tel. 364-59-50 lub 364-59-51

 

 

 

  • kursy walut I - V.2023
    UWAGA !! zaświadczenia o dochodach z zagranicy powinny być przetłumaczone na język polski

UWAGA !!

Do średniego dochodu za okres styczeń - maj 2023 roku wliczamy:
świadczenie 500+,
kapitał opiekuńczy i świadczenie żłobkowe,
1/12 wysokości 13-tej renty / emerytury z ZUS / KRUS,
1/12 dodatku osłonowego, węglowego, elektrycznego
1/12 dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz środków przyznanych przez organy publiczne w ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713