Dokumenty - Stypendia Miejskie

 

Uwaga!!
Do średniego dochodu rodziny doliczamy 1/12 świadczenia 500+ dla nauczycieli

Uwaga!!
Do dochodu wliczamy świadczenia otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej tj.:
świadczenie postojowe oraz dofinansowania pokrycia części kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pożyczek
na pokrycie bieżących kosztów działalności - nie wliczmy.

  • lista osób, którym nie przyznano stypendium dostępna w ZJO
  • Dział Pomocy Materialnej i Administracji  ZJO dostępny telefonicznie w godz. 8:00 - 12:00 pod nr tel. 364-59-50 lub 364-59-51

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713