Stypendia Unijne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- najlepsza inwestycja w człowieka
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022, którzy spełnią założenia Regulaminu.
 
Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniow uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
 
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów wraz z obowiązującym Regulaminem zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.stypendia.oeiizk.waw.pl
 
 
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 na obszarze Województwa Mazowieckiego przez:

Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

pok. nr 608, 609, 612A i 613
fax. (22) 59 79 408, e-mail: stypendia@mazovia.pl

kontakt

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713