Stypendia Unijne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- najlepsza inwestycja w człowieka
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020, którzy spełnią założenia Regulaminu.
 
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 na obszarze Województwa Mazowieckiego przez:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Kontakt tel: 22/59-79-449       22/59-79-423
                 22/59-79-435       22/59-79-410
                 22/59-79-430       22/59-79-413

Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów klas VII -VII szkół pdstawowych i liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Stypendium udzielone zostanie na okres 10 miesięcy, tj.: od 1 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, zaś jego łączna wysokośc wyniesie nie mniejj niż 4.500 zł, czyli 450 zł miesięcznie. Rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej przewidziana jest w terminie od 9 do 16 września 2019 r., zaś przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela-opiekuna stypendysty, zatrudnionego w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc uczniowi w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów wraz z obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020 Regulaminem zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.stypendia.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713