Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka

inne zarządzenia - wyszukiwarka Urzędu Miasta Płocka

WYTYCZNE DO TWORZENIA BUDŻETU

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW

LICZBA ETATÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 KALKULACJA KWOTY NA ROCZNE WYDATKI BIEŻĄCE

DODATKI MOTYWACYJNE

STOŁÓWKI

BURSA PŁOCKA, INTERNATY


UMOWY UŻYCZENIA I NAJMU

DYREKTORZY / KIEROWNICY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

GOSPODAROWANIE ZUŻYTYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU

INNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE OŚWIATY

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713