ZFŚS

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych - J.B. w Płocku z dnia 27 stycznia 2020
w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku

Regulamin ZFŚS

Wysokość świadczeń

Wniosek o przyznanie środków z ZFŚS

Wniosek o pożyczkę z ZFŚS

Klauzula Informacyjna

Wniosek o przyznanie środków i pożyczki z ZFŚS należy składać wraz z Klauzulą informacyjną.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713